Informácie o používaní cookies

 

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Goldmann Systems, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, zapísaná v OR OS v BA I, odd. Sa, vložka č.2531/B.

Spoločnosť používa na webovom sídle www.telemon.sk súbory cookies za účelom použiteľnosti webovej stránky tak, aby umožnila základné funkcie, akými sú napr. navigácia stránky, pamätanie si preferenčných nastavení ako napr. nastavená jazyková mutácia a pod. a taktiež na meranie návštevnosti webu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť spístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.