Konferencia Telemedicína 2023

Po úspešnom prvom ročníku sme sa rozhodli zorganizovať ďalšiu špecializovanú konferen ...

Prototyp pulzného oxymetra

Spolupráca akademickej obce s technologickou spoločnost’ou priniesla prvý prototyp nositel’ného teplomera

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) vďaka projektu Systém na telemedicínsku diagnostiku klinického stavu pacientov s COVID-19 a iných ochorení s príbuznými príznakmi pre minimalizáciu dopadov pandémie vyvinula prototyp zariadenia, ktoré ...

Konferencia Telemedicína 2022

Konferencia Telemedicína 2022

"Nové možnosti menia veci k lepšiemu a sú prínosom v procese zdravotnej starostlivosti." Taký je headline príspevku redaktora Lekárskych novín, s ktorými sme organizovali prvú konferenciu na Slovensku venovanú špeciálne témam telemedicíny. V konferen ...

Pacienti telemedicíny

Telemedicína očami slovenských pacientov

Prinášame prvé postrehy pacientov, ktorí sa zapojili do pilotného telemedicínskeho projektu  „Teleme­dicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho sys­tému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID -19“ (TELEMED). Pýtali sme sa na ...

pacienti telemedicíny

Telemedicínske riešenie telemon pod lupou

Jednoduché, bezpečné, prehľadné, v súlade s trendami v medicíne. Tak popísali lekári zapojení do pilotného telemedicínskeho projektu riešenie telemon. Telemedicínske riešenie telemonitoringu pacientov vzniklo s veľkým dôrazom na jednoduchosť  a použí ...

Sada telemon

Prvé reálne skúsenosti lekárov s telemedicínou na Slovensku

V rámci pilotného telemedicínskeho projektu „Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho systému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID -19“ (TELEMED) boli distribuované prvé desiatky sád meracích zariadení lekárom v Bans ...

Bezplatný pilotný projekt TELEMON

Bezplatné pilotné nasadenie služby telemon

V rámci kampane pre zariadenia a centrá sociálnych služieb poskytujeme bezplatnú možnosť zapojenia sa do pilotného nasadenia telemedicínskej služby TELEMON.