Sada telemon

Čo používame?

K meraniu fyziologických funkcií používame certifikované zdravotné pomôcky vhodné pre telemedicínske riešenia. Každý prístroj je pred odovzdaním pacientovi/klientovi alebo zariadeniu technicky nastavený
a pripravený k okamžitému použitiu.

Pacient alebo organizácia dostane sadu zariadení zostavenú individuálne vzhľadom na potreby a diagnózu.