Spirometer

Popis a funkcie

Spirometer je zariadenie, ktoré sa používa pri spirometrii, tj. pri vyšetrení funkcii pľúc pacienta.
  • Spirometer zaznamenáva pacientovo dýchanie ako graf, znázorňujúci objem pľúc v závislosti na čase
  • Bezdrôtový prenos dát
  • Môže byť meraná vitálná kapacita (FVC), vydýchnutý objem za jednu sekundu (FEV1), pomer FEV1 a FVC (FEV1%), maximálna výdychová rýchlost (PEF), 25% prietok v FVC (FEF25), 75% prietoku z FVC (FEF 75) a priemerný prietok v rozmedzí od 25% do 75% FVC (FEF2575). Okrem toho, stav testovanej osoby môže byť zobrazený pomerom meranej hodnoty a predpokladanou hodnotou.
  • Dátová pamäť, mazanie, nahranie a kontrola
  • Moderný grafický displej
  • Automatické vypnutie
  • Nabíjanie cez USB kábel